Välkommen till Fastigheten Broktorp 4 AB i Halmstad

Fastigheten Broktorp 4 AB äger och förvaltar en butiks- och kontorslokal på Brogatan 9/Hantverksgatan 22 i Halmstad.

Lediga lokaler

Just nu har vi en ledig lokal, en butikslokal utmed Brogatan. Se annonsen här.

Uppdatering av hemsidan

Just nu bygger vi om vår hemsida (sommar 2024). Under hösten kommer vi ha en ny uppdaterad hemsida här.

Kontakt

För att komma i kontakt med oss kan ni skicka ett mail till info@broktorp4.se eller ringa till oss på 0733-22 61 51.