Vi har erhållit pris för god byggnadsvård

Fastigheten Broktorp 4 AB har av Hallands Museiförening erhållit ett diplom för ”god byggnadsvård”, för vår renovering av fasaden. Vi tackar för denna utmärkelse och ser fram emot att få sätta upp den fina plaketten på fasaden!

IMG_4551 IMG_4552 IMG_4553 IMG_4547

broktorp_admin Skrivet av: