Temperatur

På dessa sidor finner ni information om temperaturen i era lokaler.

Fastigheten Broktorp 4 är ett gammalt hus och därför är det svårt att få till en helt optimal styrning av temperaturen i lokalerna. Men vi arbetar hårt på att få ett så välfungerande inomhusklimat som möjligt genom att arbeta med att optimera driften av värmesystemet. Vi arbetar för att ha ett så bra inomhusklimat som möjligt, samtidigt som vi stävar efter att minska energiåtgången i enlighet med vår hållbarhetspolicy.

Inomhustemperatur

Enligt Folkhälsomyndigheten behöver temperaturen inomhus vara minst 20 grader Celsius mätt med vanliga temperaturgivare (dvs den typen av givare som ger värdena i figuren ovan). Temperaturen får heller inte överstiga 24 grader Celsius långvarigt. Temperaturen ska givetvis passa verksamheten på bästa sätt och vi vill därför veta hur temperaturen i lokalerna upplevs. Säg till Anna Lena eller Anders hur ni upplever temperaturen och om ni vill att den ska ändras, uppåt eller nedåt. Vi arbetar för tillfället på att optimera temperaturen på friskluftstillförseln, samt elementen.

Nedan visas temperaturen under den senaste veckan vid de olika temperaturgivarna som finns i Telias lokal. I figuren visas min-, max- och medeltemperaturen under perioden, samt det senast avlästa värdet för de olika givarna.

Temperatur Telia

  • Temp gård: Utomhustemperaturen på innergården.
  • Temp T förråd: Temperaturen inne på lagret.

Nedan visas temperaturen de senaste fyra timmarna på alla tempgivare som finns i Telias lokaler.

Temperatur Telia senaste timmarna

  • Temp gård: Utomhustemperaturen på innergården.
  • Temp T AC förr: AC:n på lagret.
  • Temp T ele förrå: Givare på elementet på lagret.
  • Temp T förråd: Temperaturen inne på lagret.
  • Temp tilluft lok: Temperaturen på tilluften via friskluftsintagen.

AC:n på lagret samt övrig komfortkyla är Telia ansvariga för själva.

Temperaturen via elementen sköts via fjärrvärme och det ansvarar vi (fastighetsägaren) för. Dessa är i princip avstängda under den varma perioden under året. Detta värde följer därför innetemperaturen (med någon grads skillnad beroende på hur givaren är placerad) under denna period. Under vintern höjs denna temperatur för att kompensera för den lägre utomhustemperaturen.

Temperaturen i tilluften beror på utetemperaturen (samt under årets kalla period på fjärrvärme). Denna är vi ansvariga för. Under varma dagar kan tilluften bli relativt varm, men detta får då kompenseras av komfortkylan (AC:n) i lokalerna. Tilluften går inte att stänga av under butikens öppettider då den behövs för att hålla rätt nivå av frisk luft i lokalerna. Under årets kalla månader höjs temperaturen på tilluften i korta stötar för att hålla en jämn temperatur i lokalen. Detta beror på hur kall uteluften är, samt på skillnaden mellan tilluft och frånluft, då fastigheten har ett värmeåtervinningsaggregat som återvinner en del av den varma frånluften för att minska energiåtgången.

Pågående arbete

Vi kommer installera givare inne i butiken för att ge bättre överblick över hur temperaturen påverkas när ändringar görs i luftvärmepumparna mm.

Ni kan även kommentera temperaturen i lokalerna nedan. Ifall vi behöver åtgärda temperaturen akut kontaktar ni Anna Lena på 0733-22 61 51.

Kommentarer