Luftkvalitet

Eftersom det vid vissa tillfällen finns fukt-lukt i lokalerna behöver vi arbeta för att identifiera orsaken till denna lukt. Vi behöver därför veta vid vilka tillfällen och var det luktar för att kunna åtgärda problemet på bästa sätt.

Därför behöver vi er hjälp att dokumentera när och var det luktar, så att vi kan se ifall lukten påverkas av yttre faktorer. Det innebär att ni, så fort ni känner att det finns en avvikande lukt i lokalerna, fyller i formuläret nedan. Det är viktigt att ni fyller i varje gång, så att vi kan få en uppfattning om omfattningen. Skriv när och var ni uppmärksammade en avvikande lukt. Skriv även om det är ni och/eller om det är en kund som påpekat det.

Vad har vi gjort för att minska avvikande lukt i lokalerna?
  • Vi har lyft ut allt organiskt material från källare och krypgrund (dvs brädor och annat material), samt lagt ut en åldersbeständig plastmatta över hela golvet. Denna plastmatta ska förhindra fukt från att stiga från marken.
  • Vi har anlitat OCAB för att genomföra fuktmätningar i lokalerna. OCAB fann inga tecken på mögel i lokalerna, men kunde påvisa en något förhöjd fukthalt i en del av ytterväggen.Vi har provisoriskt lagat de skador som fanns på fasaden och som kan ha bidragit till en något högre fukthalt i väggen.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att optimera värme och friskluftsanläggningarna i fastigheten för att hålla temperaturen i lokalerna på en bra nivå. Se mer information under Temperatur.
Vad kan ni göra själva för att minska avvikande lukt i lokalerna?

Se till att kontinuerligt städa era luftvärmepumpar, dvs anläggningarna på kontoren, i lagret, i butiken, samt över entrédörren. Dessa anläggningar ansvarar ni själva för. Normalt behöver dessa rengöras varje till var tredje månad.

Framtida åtgärder för att minska avvikande lukt
  • Vi kommer undersöka ifall vi kan ta bort kåporna som sitter över några av elementen i butikslokalen, samt byta ut de radiatorer som finns under kåporna. I samband med detta kommer vi även genomföra en ny fuktmätning.
  • Under 2016 planerar vi att renovera fasaden genom att laga sprickor, samt måla om fastigheten. Detta kommer i sin tur bidra till att fuktsäkra fasaden så att den inte släpper igenom fukt via ytterväggarna.
  • Vi kommer även undersöka ifall det finns behov av att installera avfuktare i källaren.

Ifall vi behöver åtgärda något akut kontaktar ni Anna Lena på 0733-22 61 51.

Kommentarer

Direktlänk till formuläret nedan. Ett tips är att lägga in länken som en genväg på din smartphone, så går det snabbt att fylla i en kommentar och då behöver du inte logga in på hemsidan.