Temperatur

På dessa sidor finner ni information om temperaturen i era lokaler.

Fastigheten Broktorp 4 är ett gammalt hus och därför är det svårt att få till en helt optimal styrning av temperaturen i lokalerna. Men vi arbetar hårt på att få ett så välfungerande inomhusklimat som möjligt genom att arbeta med att optimera driften av värmesystemet. Vi arbetar för att ha ett så bra inomhusklimat som möjligt, samtidigt som vi stävar efter att minska energiåtgången i enlighet med vår hållbarhetspolicy.

Inomhustemperatur

Enligt Folkhälsomyndigheten behöver temperaturen inomhus vara minst 20 grader Celsius mätt med vanliga temperaturgivare (dvs den typen av givare som vi har installerat i fastigheten). Temperaturen får heller inte överstiga 24 grader Celsius långvarigt. Temperaturen ska givetvis passa verksamheten på bästa sätt och vi vill därför veta hur temperaturen i lokalerna upplevs. Säg till Anna Lena eller Anders hur ni upplever temperaturen och om ni vill att den ska ändras.

I figuren nedan visas temperaturen i de givare som finns i lokalerna, samt temperaturen på innergården. Ett tips är att klicka på figuren, då öppnas den i ett eget fönster. Spara länken till den bilden, antingen som en länk på startsidan i din smartphone, eller direkt i webbläsaren, då kan du snabbt kolla vilken temperatur det är i lokalerna utan att behöva logga in på sidan.

  • Temp gård: Placerad på bottenvåningen på innergården.
  • Temp J golv: Placerad i kontoret mellan köket och hallen (vid golvet).
  • Temp J landskap: Placerad i kontoret mot Brogatan.
  • Temp J vägg: Placerad i kontoret mellan köket och hallen (på väggen).

Varför är det två givare i rummet mellan köket och hallen?

Temperaturen i ett rum kan upplevas som lägre ifall det är stor skillnad (dvs flera grader) mellan huvudhöjd och golvnivå. Vi har installerat två givare i detta rum för att se så att det inte är för stor temperaturskillnad mellan golvnivå och huvudhöjd.

Vad kan vi utläsa ur figuren ovan?

Vi ser att temperaturen stiger kraftigt under dagen då det är personer i lokalerna, speciellt i kontoret mot Brogatan där ni har två arbetsplatser. Temperaturen stiger både beroende på att de apparater som ni använder avger värme men också för att vi människor alstrar mycket värme som bidrar till att värma lokalerna. Eftersom lokalerna värms så mycket då ni är i lokalerna så arbetar vi för att jämna ut temperaturen under dagen för att förbättra komforten.

Vad kan ni göra själva?

Se till att absolut inte ställa någonting framför elementen. Dvs inga lådhurtsar, hyllor, eller liknande får stå framför elementen i något av rummen.

Kommentarer

Här kan ni kommentera temperaturen i lokalerna. Om ni har akuta frågor om temperaturen, kontakta Anna Lena på 0733-22 61 51.