Intern information

Här nedan finns alla publika grafer med temperatur.

Hägglund

Värme

  • Temp gård: Placerad på bottenvåningen på innergården.
  • Temp J golv: Placerad i kontoret mellan köket och hallen (vid golvet).
  • Temp J landskap: Placerad i kontoret mot Brogatan.
  • Temp J vägg: Placerad i kontoret mellan köket och hallen (på väggen).

Telia

Temperatur

Temperatur Telia senaste timmarna

  • Temp gård: Utomhustemperaturen på innergården.
  • Temp T AC förr: AC:n på lagret.
  • Temp T ele förrå: Givare på elementet på lagret.
  • Temp T förråd: Temperaturen inne på lagret.
  • Temp tilluft lok: Temperaturen på tilluften via friskluftsintagen.

El