Hantverksgatan stängs av i korsningen vid Brogatan

Från den 1 juli 2015 stängs Hantverksgatan av för trafik över Brogatan. För att nå fastigheten med bil kommer man i fortsättningen få köra in via Kyrkogatan istället.

Från Halmstad kommun:

Argumenten för förändringen är att vi tror att gatan kan bli trevligare och tryggare om man tar bort de bilar som idag oftast endast använder gatan som en genomfart för att komma till parkeringarna vid skomakarehuset. Denna trafik korsar ju idag dessutom den relativt livligt trafikerade Brogatan med de olägenheter och säkerhetsrisker det innebär.

Halmstad kommun kommer även placera ut fler cykelställ mitt emot Centrumkiosken.

Bra initiativ Halmstad!

För mer information, se ”Hantverksgatan info ny trafikföring”.

Andreas Hanning Skrivet av: