Bygglovsansökan för fasadändring inlämnad

Nu har vi lämnat in en bygglovsansökan till kommunen för att renovera fasaden på fastigheten. Vi kommer byta fasadmaterial, från dagens sk ”spritputs” till sk ”slätputs”. Kulören kommer vara snarlik dagens, men den kommer givetvis se lite annorlunda ut då fasaden slätputsas istället. Arbetena kommer påbörjas senare under våren och vi återkommer med exakta datum lite senare.

Varför gör vi detta?

För det första, det var ett tag sedan vi målade om fasaden sist och den är i behov av en renovering. På några ställen har fasaden ådragit sig skador, vilket kommer lagas under renoveringen.

Skälet till att vi slätputsar är att vi vill gå tillbaka till en så ursprunglig fasad som möjligt. Huset byggdes på 1800-talet som ett tegelhus, men 1912 genomgick huset en ombyggnad, då bl.a. taket höjdes och dagens takkupor byggdes. Vid detta tillfälle putsades huset och det är detta utseende vi vill återgå till. Kommunen ser gärna att vi återgår till detta tidigare utseende och vi har även fått bidrag för kulturmiljövård från Länsstyrelsen Halland för att genomföra slätputsningen.

Håll er uppdaterade på www.broktorp4.se för mer information om renoveringen!

Andreas Hanning Skrivet av: