Bygglov för fasadändring beviljat

Nu har vi fått vår bygglovsansökan om att ändra fasadmaterial beviljad. Se vårt tidigare inlägg för mer information om ansökan.

I nästa vecka kommer vår entreprenör Bröderna Bergströms Byggnads AB att påbörja byggnation av byggnadsställningar runt fastigheten. Detta kommer att pågå under ca 1-2 veckor.

Efter att ställningarna har kommit på plats kommer fasaden att tvättas med högtryckstvätt. Denna tvättning kommer genomföras under helgen, efter att de flesta butiker har stängt, för att minimera störningar.

När väl fasaden är tvättad kommer putsen lagas på de platser där den är skadad. I samband med detta putsas även hela fasaden med så kallad ”slätputs”. Denna typ av fasadmaterial är, som namnet antyder, slätare än dagens fasadmaterial som består av så kallad ”spritputs”. Denna putslagning pågår ca 3-4 veckor.

När väl fasaden är putsad, kommer putsen att avfärgas med en kulör som liknar dagens kulör. I bygglovet står det angivet att fasaden ”förses med slätputs och ommålas i ockragul kulör”. Målningen kommer att pågå i ca 2 veckor.

Efter att målningen är färdig, rengörs omkringliggande detaljer mm och därefter rivs byggställningarna.

Enligt planen kommer renoveringen pågå i ca 10 veckor, från vecka 17 till och med vecka 26.

 

Andreas Hanning Skrivet av: